ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ 6 วิธีการลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 มี.ค. 2564
22 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 มี.ค. 2564
23 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 มี.ค. 2564
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
48
01 มี.ค. 2564
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.พ. 2564
26 ประชาสัมพันธ์ 10 ข้อแนะนำ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ม.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับตลาดใช่ช่วง COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ม.ค. 2564
28 ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเตีะ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ม.ค. 2564
29 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
04 ม.ค. 2564
30 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยคงวามซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75