ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
01 พ.ย. 2560
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
31 ต.ค. 2560
283 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายกูโบร์-กอลอปอง หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
19 ต.ค. 2560
284 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.
388
19 ต.ค. 2560
285 ประกาศ โครงการบุกเบิกถนนสายกูโบร์-กอลอปอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
19 ต.ค. 2560
286 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุตรหลาน1 หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
17 ต.ค. 2560
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
12 ต.ค. 2560
288 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัยลูโก หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
11 ต.ค. 2560
289 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจือนือเร๊ะ-ศูนย์ฯตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
11 ต.ค. 2560
290 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาราเซาะ-ยีบรอเฮง หมู่ที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
11 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75