ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
09 เม.ย. 2561
252 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
372
09 เม.ย. 2561
253 รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
06 เม.ย. 2561
254 งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
05 เม.ย. 2561
255 รายงานสรุปสถิติผู้มาลงทะเบียนในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
04 เม.ย. 2561
256 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
31 มี.ค. 2561
257 ประกาศ เรื่่อง แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
29 มี.ค. 2561
258 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกม.26 ใน-กม.26 นอก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
19 มี.ค. 2561
259 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
02 มี.ค. 2561
260 ประกาศสภา อบต. เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561
373
19 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75