ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตสายบุตรหลาน 1 หมู่่ี่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
01 พ.ย. 2561
232 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
31 ต.ค. 2561
233 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 2 ของเดือนตุลาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
959
30 ต.ค. 2561
234 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
954
26 ต.ค. 2561
235 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
945
11 ต.ค. 2561
236 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561
961
11 ต.ค. 2561
237 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมสำนักงาน อบต.หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1026
08 ต.ค. 2561
238 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตสายบุตรหลาน 1 หมู่่ี่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
08 ต.ค. 2561
239 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฯบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
05 ต.ค. 2561
240 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24 |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77