ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งสายซอยเหมือง หมู่ท่ี่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
20 พ.ย. 2561
212 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
20 พ.ย. 2561
213 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
16 พ.ย. 2561
214 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
15 พ.ย. 2561
215 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายกอลอปอง-กูจี หมู่่ีที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
08 พ.ย. 2561
216 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
08 พ.ย. 2561
217 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจอหอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
08 พ.ย. 2561
218 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน และศูนย์ฯจำนวน 5 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
966
08 พ.ย. 2561
219 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
950
08 พ.ย. 2561
220 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
07 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22 |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77