ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
05 ต.ค. 2561
212 รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
03 ต.ค. 2561
213 รายงานสรุปสถิติผู้มาลงทะเบียนในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
03 ต.ค. 2561
214 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
348
03 ต.ค. 2561
215 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
01 ต.ค. 2561
216 เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายกาสัง-กาสังใน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
27 ก.ย. 2561
217 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
12 ก.ย. 2561
218 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฯบ้านยาแมะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
11 ก.ย. 2561
219 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่ง สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
11 ก.ย. 2561
220 lรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
04 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75