ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
04 ก.พ. 2562
202 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
961
30 ม.ค. 2562
203 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
23 ม.ค. 2562
204 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
959
17 ม.ค. 2562
205 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
958
10 ม.ค. 2562
206 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
07 ม.ค. 2562
207 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
03 ม.ค. 2562
208 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
948
03 ม.ค. 2562
209 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
618
03 ม.ค. 2562
210 รายงานการตรวจสอบ รายงานการเงิน อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21 |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77