ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
01 พ.ย. 2561
202 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตสายบุตรหลาน 1 หมู่่ี่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
01 พ.ย. 2561
203 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
31 ต.ค. 2561
204 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 2 ของเดือนตุลาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 ต.ค. 2561
205 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
26 ต.ค. 2561
206 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
11 ต.ค. 2561
207 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561
370
11 ต.ค. 2561
208 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมสำนักงาน อบต.หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
08 ต.ค. 2561
209 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตสายบุตรหลาน 1 หมู่่ี่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
08 ต.ค. 2561
210 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฯบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75