ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
15 พ.ย. 2561
192 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายกอลอปอง-กูจี หมู่่ีที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
08 พ.ย. 2561
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
08 พ.ย. 2561
194 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจอหอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
08 พ.ย. 2561
195 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน และศูนย์ฯจำนวน 5 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
08 พ.ย. 2561
196 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
08 พ.ย. 2561
197 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
07 พ.ย. 2561
198 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตสายรอนอ-บีซู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
06 พ.ย. 2561
199 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
06 พ.ย. 2561
200 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือมือลา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75