ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 ม.ค. 2565
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
06 ม.ค. 2565
13 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
23 ธ.ค. 2564
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
01 ธ.ค. 2564
15 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
645
10 พ.ย. 2564
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
04 พ.ย. 2564
17 รายงานผลการติดตามการลดใช้พลังงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ต.ค. 2564
18 รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2564
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยนยน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
04 ต.ค. 2564
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77