ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 เม.ย. 2564
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 เม.ย. 2564
13 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 เม.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 เม.ย. 2564
15 รายงานติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 เม.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 กำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธ์เป็นสมุนไพรควบคุม ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 เม.ย. 2564
17 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 เม.ย. 2564
18 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 เม.ย. 2564
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 เม.ย. 2564
20 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75