ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉัตรมงคล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
945
23 พ.ค. 2562
182 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
956
15 พ.ค. 2562
183 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(วัดโพธิสัตว์ธรรม ม.2 บ้านกม.26 ใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
952
10 พ.ค. 2562
184 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
08 พ.ค. 2562
185 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกา-บาตัส หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
08 พ.ค. 2562
186 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกา-บาตัส หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
947
08 พ.ค. 2562
187 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
954
28 เม.ย. 2562
188 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
947
26 เม.ย. 2562
189 แหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติ(แม่น้ำปัตตานี สะพานทำนบ-กูวา) ดาวน์โหลดเอกสาร
941
25 เม.ย. 2562
190 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
944
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19 |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77