ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานการตรวจสอบ รายงานการเงิน อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
28 ธ.ค. 2561
182 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
19 ธ.ค. 2561
183 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
356
17 ธ.ค. 2561
184 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
13 ธ.ค. 2561
185 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 ธ.ค. 2561
186 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
22 พ.ย. 2561
187 ประกาศตรวจรับงานจ้างโึครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
20 พ.ย. 2561
188 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งสายซอยเหมือง หมู่ท่ี่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
20 พ.ย. 2561
189 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
20 พ.ย. 2561
190 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
16 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75