ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลดำเนินงานในการเบิกจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
965
17 มิ.ย. 2562
172 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
939
13 มิ.ย. 2562
173 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
966
07 มิ.ย. 2562
174 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
950
06 มิ.ย. 2562
175 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
948
05 มิ.ย. 2562
176 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
958
02 มิ.ย. 2562
177 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
31 พ.ค. 2562
178 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
990
31 พ.ค. 2562
179 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจอหอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
943
27 พ.ค. 2562
180 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือมือลา-ซูงา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
23 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18 |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77