ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
09 ก.ค. 2562
162 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
943
27 มิ.ย. 2562
163 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
19 มิ.ย. 2562
164 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
937
18 มิ.ย. 2562
165 รายงานผลดำเนินงานในการเบิกจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
962
17 มิ.ย. 2562
166 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
937
13 มิ.ย. 2562
167 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
07 มิ.ย. 2562
168 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
945
06 มิ.ย. 2562
169 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
944
05 มิ.ย. 2562
170 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
955
02 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17 |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77