ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือมือลา-ซูงา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
23 พ.ค. 2562
152 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉัตรมงคล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
23 พ.ค. 2562
153 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
15 พ.ค. 2562
154 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(วัดโพธิสัตว์ธรรม ม.2 บ้านกม.26 ใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
358
10 พ.ค. 2562
155 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
08 พ.ค. 2562
156 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกา-บาตัส หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
08 พ.ค. 2562
157 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกา-บาตัส หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
08 พ.ค. 2562
158 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
359
28 เม.ย. 2562
159 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
357
26 เม.ย. 2562
160 แหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติ(แม่น้ำปัตตานี สะพานทำนบ-กูวา) ดาวน์โหลดเอกสาร
354
25 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75