ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
943
04 พ.ย. 2562
152 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
04 พ.ย. 2562
153 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
943
22 ต.ค. 2562
154 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
17 ต.ค. 2562
155 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
948
02 ต.ค. 2562
156 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
01 ต.ค. 2562
157 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
950
25 ก.ย. 2562
158 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
947
23 ก.ย. 2562
159 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
962
16 ก.ย. 2562
160 รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
962
10 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16 |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77