ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
18 มิ.ย. 2562
142 รายงานผลดำเนินงานในการเบิกจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
375
17 มิ.ย. 2562
143 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
13 มิ.ย. 2562
144 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
07 มิ.ย. 2562
145 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
356
06 มิ.ย. 2562
146 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
357
05 มิ.ย. 2562
147 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
02 มิ.ย. 2562
148 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
31 พ.ค. 2562
149 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
31 พ.ค. 2562
150 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจอหอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75