ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
946
13 ม.ค. 2563
132 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
620
13 ม.ค. 2563
133 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
624
09 ม.ค. 2563
134 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้งอกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
618
08 ม.ค. 2563
135 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
941
02 ม.ค. 2563
136 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
941
02 ม.ค. 2563
137 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
615
27 ธ.ค. 2562
138 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
619
26 ธ.ค. 2562
139 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
20 ธ.ค. 2562
140 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
940
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14 |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77