ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
05 พ.ย. 2562
122 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 พ.ย. 2562
123 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
04 พ.ย. 2562
124 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
354
22 ต.ค. 2562
125 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
17 ต.ค. 2562
126 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
364
02 ต.ค. 2562
127 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2562
128 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
25 ก.ย. 2562
129 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
23 ก.ย. 2562
130 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
16 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75