ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้งอกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 ม.ค. 2563
112 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
02 ม.ค. 2563
113 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
02 ม.ค. 2563
114 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ธ.ค. 2562
115 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ธ.ค. 2562
116 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
20 ธ.ค. 2562
117 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
02 ธ.ค. 2562
118 ประกาศ เรื่อง การขอเลื่อนกำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
354
29 พ.ย. 2562
119 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
27 พ.ย. 2562
120 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว ดาวน์โหลดเอกสาร
360
15 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75