ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
617
09 เม.ย. 2563
112 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
966
08 เม.ย. 2563
113 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
03 เม.ย. 2563
114 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
01 เม.ย. 2563
115 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
948
27 มี.ค. 2563
116 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
25 มี.ค. 2563
117 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
04 มี.ค. 2563
118 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
617
04 มี.ค. 2563
119 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฯมัสยิดยาแมะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
947
02 มี.ค. 2563
120 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12 |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77