ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายกำปงยอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
05 ก.พ. 2563
102 ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสถาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22
05 ก.พ. 2563
103 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 ก.พ. 2563
104 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 ก.พ. 2563
105 อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เชิญชวนเประชาชน และเจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 ม.ค. 2563
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
24 ม.ค. 2563
107 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
16 ม.ค. 2563
108 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
363
13 ม.ค. 2563
109 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 ม.ค. 2563
110 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75