ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 พ.ค. 2565
2 ประกาศ เรื่อง โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 พ.ค. 2565
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษษยน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 พ.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์เชิณชวนการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 มี.ค. 2565
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 มี.ค. 2565
7 รายงานการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ก.พ. 2565
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 ก.พ. 2565
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ก.พ. 2565
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
22 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77