ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค และกระบือ
  รายละเอียด :

 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค และกระบือ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน