ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี2563
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 627 คน