ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การรับสมัครบุคคล

เข้ารับการสรรหา

        เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 960 คน